Velkommen til websiden for seniorer.

Opplysninger

 
Gamle nyheter
Nordic Chess Federation
Svenske Veteran
 

Automatic translation
Google

Bilde-sider
Foto Dresden 2010
EM-lag Dresden 2009
Foto side
Nordisk 2009 Norge
Spania 2007
Kaunas 2012
Slovenia 2012
Stikkamp Senior 2012
Reykjavik 2011
Dresden 2013

FIDE REGLEMENT 29.03.11 FIDE har endret aldersregelen for seniorer.(Per)
Participation 2.
The player is allowed to participate in the senior (women senior) competition if he (she) will be at least 60 years (50 years) old during the year of the competition.
For example, each participant in the 2011 Championship must be born in 1951 or earlier (women - 1961) to be allowed to participate.


REGLEMENT FOR

NM I HURTIGSJAKK FOR SENIORER
1. Norges Sjakkforbund (NSF) vil hvert år avholde NM i hurtigsjakk for seniorer, som fastsatt i punkt 5 i NSFs turneringsreglement.

2. Turneringen holdes hvert år om mulig i perioden september - desember. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere mesterskapet,
må sende søknad gjennom Seniorutvalget til NSF innen 1. november foregående år. Arrangøren må rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter.

3. NSF følger FIDEs definisjon av seniorer. Menn må ha fylt 60 år den 1.1 i det aktuelle år for turneringen.
For kvinner gjelder samme regel, men da med 50 års grense.

4. Spilleprogram, startavgift, premiering, spillesystem, gruppeinndeling og antall runder skal godkjennes av sentralstyret.
Det spilles etter NSFs gjeldende hurtigsjakkreglement. Betenkningstiden er 30 minutter pr. spiller og parti.

5. Protestfrist mot rundeoppsettet er ti minutter før start dersom oppsettet er bekjentgjort senest femten minutter før start, ellers fem minutter etter bekjentgjøring.

6. Vinneren får tittelen "Norgesmester i hurtigsjakk for seniorer". Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter kvalitetsberegning.

Vedtatt av NSFs sentralstyre den 9. oktober 2005, etter forslag fra RU.

Reklame
 
 
 

Copyright © 2010 2012 All rights reserved Webmaster