Seniorer VM i Italia 2015

Foto: Thor Geir Harestad

Thor Geir Harestad

Åge Mella

Helge Gundersen

Bernt Nordby

Lars Kjølberg

Odd Birkestrand

Øystein Hjertenes

Kjetil Strand

Per Tveten

Erland Henrichsen

Terje Melkeraaen

Roar Lindblom

Vidar Taksrud

Eivind Strand
 

Stein Sollid

Birger Olsen